Voortgang procedure tegen Facebook Nederland, Facebook Ierland en Facebook Inc.

Op 30 juni 2021 heeft de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft zich bevoegd verklaard, de Data Privacy Stichting ontvankelijk verklaard, bepaald dat naast de privacy verordening ‘AVG’ Nederlands recht van toepassing is en heeft geweigerd de procedure aan te houden. De inhoudelijke behandeling van de procedure kan nu van start gaan: Facebook wordt niet toegestaan om nu reeds in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Zij moet daarmee wachten tot het eindvonnis.

Nadat de Stichting in december 2019 de dagvaarding had uitgebracht, heeft Facebook in augustus 2020 haar eerste schriftelijke reactie gegeven. Daarin wierp Facebook in de voorfase van de procedure vier processuele bezwaren op: de Nederlandse rechter zou niet bevoegd zijn, de procedure zou aangehouden moeten worden, de Stichting zou niet-ontvankelijk zijn en Iers recht zou toegepast moeten worden. Nadat de Stichting eind november 2020 haar schriftelijke reactie had ingediend en op 1 april 2021 haar standpunten voor de rechtbank Amsterdam heeft toegelicht, is nu ook de rechter het met de Stichting eens.

Facebook moet in oktober 2021 schriftelijk reageren op de inhoud van de dagvaarding. De Stichting zal vervolgens weer de mogelijkheid krijgen daarop te reageren en ook Facebook krijgt een tweede mogelijkheid haar standpunten uiteen te zetten. Na die tweede schriftelijke ronde zal weer een mondelinge behandeling plaatsvinden.

De Stichting heeft ook een persbericht uitgebracht over de uitspraak van 30 juni 2021, beschikbaar op www.dataprivacystichting.com/nl/documenten/. De uitspraak kan geraadpleegd worden via www.uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3307.