Voortgang procedure tegen Facebook Nederland, Facebook Ierland en Facebook Inc.

Nadat de Data Privacy Stichting (de “Stichting”) in december 2019 de dagvaarding had uitgebracht, heeft Facebook in augustus 2020 haar eerste schriftelijke reactie gegeven. Daarin wierp Facebook een aantal processuele bezwaren op: de Nederlandse rechter zou niet bevoegd zijn, de procedure zou aangehouden moeten worden, de Stichting zou niet-ontvankelijk zijn en Iers recht zou toegepast moeten worden. De rechtbank was het met de Stichting eens en heeft op 30 juni 2021 de Stichting ontvankelijk verklaard, geweigerd de procedure aan te houden en heeft bepaald dat naast de privacy verordening ‘AVG’ Nederlands recht van toepassing is. Met dit positieve tussenvonnis was de eerste fase van de procedure afgerond. De uitspraak kan geraadpleegd worden via www.uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3307.

Facebook (die rond oktober 2021 verder ging onder de naam Meta) heeft in oktober 2021 voor het eerst inhoudelijk gereageerd op de dagvaarding van de Stichting. In februari 2022 en juni 2022 hebben de Stichting respectievelijk Facebook nogmaals op elkaars stellingen gereageerd.

De zitting die gepland staat op 8 november 2022 vormt het sluitstuk van het tussen partijen gevoerde debat. De Stichting zal op deze datum de belangrijkste standpunten nader toelichten voor de rechtbank Amsterdam.

Voor meer informatie over de voortgang van deze actie kunt u ook terecht op de website van de Consumentenbond: www.consumentenbond.nl/acties/facebook.