Voortgang procedure tegen Facebook Nederland, Facebook Ierland en Facebook Inc.

Nadat de Data Privacy Stichting eind december 2019 de dagvaarding had ingediend, heeft Facebook eind augustus 2020 haar eerste schriftelijke reactie gegeven. Daarin werpt Facebook in deze fase van de procedure 4 incidenten op: de Nederlandse rechter zou geen rechtsmacht hebben, de procedure zou aangehouden moeten worden, de Stichting zou niet-ontvankelijk zijn en Iers recht zou toegepast moeten worden. Eind november 2020 heeft de Stichting haar schriftelijke reactie ingediend waarin zij uiteen heeft gezet waarom de Nederlandse rechter wel bevoegd is, dat de procedure niet aangehouden moet worden, dat de Data Privacy Stichting aan alle voorwaarden voor ontvankelijkheid ruim voldoet en dat Nederlands recht van toepassing is. Op 1 april 2021 zal de Stichting haar standpunten voor de rechtbank Amsterdam toelichten.