Data Privacy Stichting wint baanbrekende privacyzaak tegen Facebook

De Data Privacy Stichting (“Stichting”) is op 15 maart 2023 door de Rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld. De Stichting – die in deze actie nauw samenwerkt met de Consumentenbond – vroeg een verklaring voor recht over het op grote schaal schenden van de privacy- en consumentenrechten van Facebookgebruiker in Nederland in de periode 2010-2020. De Stichting heeft deze verklaring op 15 maart 2023 gekregen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat Meta (de nieuwe naam van Facebook) onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij jarenlang de privacy van haar gebruikers in Nederland heeft geschonden. Bovendien vormde haar gedrag een oneerlijke handelspraktijk. Facebook informeerde consumenten onvoldoende over het doel en gebruik van hun (gevoelige) persoonsgegevens. Bovendien ontbrak de toestemming om deze persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden te gebruiken en misleidde zij haar gebruikers in Nederland door essentiële informatie achter te houden.

Dit is een doorbraak in privacy-land en raakt de belangen van gemiddeld 10 miljoen Nederlandse Facebookgebruikers. Het vonnis van de rechtbank zet een streep door de laakbare praktijken van Facebook en dwingt tegelijkertijd andere Big Tech bedrijven om hun privacybeleid en verdienmodel fundamenteel te herzien. Vanwege de overwegingen van de rechtbank over hoe met de AVG en andere privacy wetgeving moet worden omgegaan is deze uitspraak ook van belang voor andere lopende collectieve procedures tegen Big Tech bedrijven.

Nieuwe rechtszaak

De Stichting en de Consumentenbond stoppen niet voordat de rechten van Nederlandse Facebookgebruikers voldoende zijn gewaarborgd. Daar is alle reden toe omdat Facebook nog veel meer overtredingen begaat. De Stichting start in samenwerking met de Consumentenbond een tweede actie tegen Facebook, daarin houdt de Stichting Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, verantwoordelijk voor het illegaal doorsturen van persoonsgegevens buiten Europa. Dat mag niet tenzij voldoende gewaarborgd is dat die gegevens goed beschermd zijn tegen overheidssurveillance. Die waarborg is er niet.

Aanmelden

Consumenten kunnen (nog altijd) deelnemen aan de eerste actie over de verwerking en het gebruik van hun gegevens als zij op enig moment tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 Facebook-gebruiker waren en op dat moment in Nederland woonden. Consumenten kunnen deelnemen aan de tweede actie over de doorgifte van gegevens buiten Europa als zij op enig moment vanaf 25 mei 2018 tot heden Facebook- en/of Instagram-gebruiker zijn of zijn geweest en op dat moment in Nederland woonden.

Om je aan te melden voor een of beide acties tegen Facebook (Meta) en/of voor meer informatie over beide acties kun je terecht op de website van de Consumentenbond: www.consumentenbond.nl/acties/facebook. Het persbericht van de Consumentenbond van 15 maart 2023 kun je vinden via de volgende link: www.consumentenbond.nl/nieuws/2023/consumentenbond-en-dps-winnen-baanbrekende-privacyzaak-tegen-facebook-en-starten-nieuwe-zaak. Het vonnis is beschikbaar op de volgende website: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:1407.