Bestuur van de Stichting

Raad van Toezicht van de Stichting

Juridische Ondersteuning

Samenwerking Data Privacy Stichting en Consumentenbond

De Data Privacy Stichting en Consumentenbond hebben hun samenwerking geformaliseerd en zijn in maart 2020 een exclusieve samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

De Data Privacy Stichting en Consumentenbond werken nauw samen in het belang van de (voormalige) Facebookgebruikers die in de relevante periode schade hebben geleden en in Nederland woonden, conform hun respectievelijke statuten en governance-regime.

De Data Privacy Stichting en Consumentenbond zullen zich inspannen om adequate compensatie te verkrijgen voor deze Facebookgebruikers, in een schikking met de relevante Facebook-entiteiten of in een procedure bij de Rechtbank Amsterdam.

Net als de Data Privacy Stichting (zoals hieronder toegelicht) heeft de Consumentenbond separaat een financieringsovereenkomst gesloten met Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP.

Lemstra Van der Korst N.V staat de Stichting bij over verschillende juridische aangelegenheden, waaronder: (i) het aangaan van discussies met en mogelijk het voorbereiden van een rechtszaak tegen entiteiten die een Privacy-inbreuk hebben gepleegd (zoals gedefinieerd in de statuten van de Stichting); (ii) het mogelijk aangaan van schikkingsgesprekken met dergelijke entiteiten, en; (iii) het mogelijk opvolgen van dergelijke discussies met WCAM-procedures (collectieve schikkingen).

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V adviseert en assisteert de Stichting op het gebied van materieel recht met betrekking tot privacy-inbreuken in Nederland.

Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP financiert de activiteiten van de Stichting ten behoeve van gedupeerde partijen. In ruil daarvoor zal Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP een financiering van maximaal 18% incasseren plus kosten onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter, indien de Stichting een vergoeding verkrijgt voor benadeelde partijen.