Onze Acties Tegen Meta

Waarom zijn wij twee acties gestart tegen Meta?

Facebook (Meta) verzamelde jarenlang persoonsgegevens van haar gebruikers en hun Facebookvrienden en maakte deze gegevens toegankelijk voor derden. Facebook (Meta) verdiende daar miljarden mee, terwijl zij haar gebruikers niet of onvoldoende informeerde over de verwerking van hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden én Facebookgebruikers daarvoor ook geen toestemming gaven. Facebookgebruikers werden bovendien misleid, doordat Meta essentiële informatie achterhield over haar verdienmodel.

Meta maakt zich ook schuldig aan de doorgifte naar de Verenigde Staten van persoonsgegevens die op of via Facebook en Instagram verzameld werden. Dat doorgeven mag niet tenzij voldoende gewaarborgd is dat die gegevens goed beschermd zijn, bijvoorbeeld tegen inzage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Die waarborg was en is er niet.

Wat doen wij?

De Data Privacy Stichting voert, in samenwerking met Consumentenbond, actie tegen Meta en heeft 2 rechtszaken aangespannen.

(1) Actie over onrechtmatig gebruik van gebruiker gegevens door Facebook

De Stichting is op 30 december 2019 een procedure gestart tegen Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Ltd. en Facebook Netherlands B.V. In deze procedure komt de Stichting op voor iedereen die in de periode 1 april 2010 tot 1 januari 2020 in Nederland woonde of heeft gewoond en gebruik heeft gemaakt van de Facebookdienst.

Deze procedure gaat over het delen van persoonsgegevens van Facebookgebruikers met derden en het gebruik van persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens (zoals seksuele of religieuze voorkeuren, of informatie over gezondheid), voor advertentiedoeleinden zonder gebruikers daarover voldoende te informeren én daarvoor toestemming te hebben.

Op 15 maart 2023 heeft de Data Privacy Stichting deze procedure op belangrijke onderdelen gewonnen. De Rechtbank Amsterdam gaf haar op vrijwel alle belangrijke punten gelijk. Met dit vonnis in de hand claimt de Data Privacy Stichting nu schadevergoeding voor gedupeerden (zie ook onder (3) en onder ‘Nieuws‘).

Meta heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 15 maart 2023 bij het Gerechtshof Amsterdam. Data Privacy Stichting verdedigt de belangen van gedupeerden in deze procedure.

(2) Actie over doorsturen gegevens buiten Europa

De Stichting voert een tweede actie tegen Meta Platforms, Inc. en Meta Platforms Ireland Ltd. wegens de illegale doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa zonder voldoende bescherming te bieden tegen overheidssurveillance. Het onrechtmatig handelen ziet op de gegevens die Meta verzamelt via Facebook en Instagram. Als Meta niet vrijwillig tot een passende regeling wil komen, dan zal de Stichting een tweede procedure tegen Meta aanhangig maken, waarbij zij zal opkomen voor iedereen die in de periode vanaf 25 mei 2018 in Nederland woonde of heeft gewoond en gebruik heeft gemaakt van de Facebook- en/of de Instagramdienst.

Rechtszaak voor schadevergoeding

Onderhandelingen tussen de Stichting en Meta zijn op niets uitgelopen. Op 1 maart 2024 heeft Data Privacy Stichting Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd en Facebook Netherlands B.V. daarom gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. De Stichting claimt in deze procedure schadevergoeding voor consumenten die in Nederland wonen en op enig moment vanaf 1 april 2010 gebruik maakten van Facebook. De Stichting eist dat Meta per Facebook gebruiker €750 betaalt voor de jarenlange inbreuk op de rechten van Facebookgebruikers door het verwerken van hun persoonsgegevens voor advertenties.

Voor de illegale doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten eist de Stichting een bedrag van €500 voor iedere consument die vanaf 25 mei 2018 Facebook en/of Instagram gebruikt of gebruikte en in Nederland woont. Daarnaast wordt de rechter gevraagd om als compensatie voor Facebookgebruikers een bedrag te bepalen op basis van de waarde van hun gegevens waarvan Meta ten onrechte heeft geprofiteerd.

In totaal wordt voor gebruikers van Facebook een bedrag van meer dan EUR 1250 geëist.

Raadpleeg het [uittreksel] van de dagvaarding voor meer informatie over deze (nieuwe) rechtszaak.