Deelnemen

De Stichting en de Consumentenbond roepen Facebookgebruikers en/of Instagramgebruikers op om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan een of beide acties.

Je kunt meedoen aan de actie over de verwerking van persoonsgegevens (de eerste actie) als je vanaf 1 april 2010 op enig moment gebruik hebt gemaakt van Facebook en in Nederland woonde. Als jij tot deze groep behoort, dan val je waarschijnlijk ook in de doelgroep die de Stichting vertegenwoordigt in haar tweede actie over de doorgifte van persoonsgegeven buiten Europa. Daarvoor kun je meedoen als je gebruiker bent of bent geweest van Facebook en/of Instagram én in Nederland woonde tussen 25 mei 2018 en heden.

Je kunt je aanmelden vanaf 16 jaar. Mocht je jonger zijn dan 18 jaar, vraag dan je ouders/verzorgers om toestemming voor je je aanmeldt. Om je aan te melden voor een of beide acties tegen Meta en/of voor meer informatie over beide acties kun je terecht op de website van de Consumentenbond.

Goed om te weten

Met je deelname geef je jouw steun aan Data Privacy Stichting en stem je ermee in dat de Stichting voor jou probeert om een schadevergoeding van Meta te verkrijgen in een of beide acties.

Deelname is op basis van ‘no cure, no pay’. Dit betekent dat jij nu niets hoeft te betalen. Als een positief resultaat wordt behaald en voor jou een schadevergoeding wordt toegewezen, dan wordt van dat bedrag maximaal 18% ingehouden plus kosten onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter. Als geen resultaat wordt behaald, dan hoef je niets te betalen.

De Stichting heeft Consumentenbond Claimservice B.V. opgedragen om het registratieproces voor consumenten in te richten en administratieve ondersteuning te bieden bij jouw deelname. Consumentenbond Claimservice B.V. verzamelt persoonsgegevens van deelnemers namens en onder de verantwoordelijkheid van Data Privacy Stichting. Dit houdt in dat de Stichting verantwoordelijk blijft voor deze gegevens en dat Consumentenbond Claimservice B.V. de verwerker is namens Data Privacy Stichting.