Indien u, of een minderjarige onder uw gezag, het slachtoffer bent geworden van een privacyinbreuk terwijl u in Nederland woonde met betrekking tot de opslag, verzending of verwerking van gegevens over uzelf, dan bent u een van de gedupeerde partijen wier belangen de Stichting beoogt te beschermen.

De Stichting biedt rechtsbescherming voor slachtoffers van privacyinbreuken, door het aanspannen van procedures of via juridisch bindende schikkingen.

De Stichting heeft kennis genomen van de gegevensuitwisselingspraktijken van Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd. en Facebook Netherlands B.V. (tegenwoordig Meta, maar hier gezamenlijk aangeduid als “Facebook”), al dan niet met derde partijen.

De Stichting is geadviseerd dat deze gegevensuitwisselingspraktijken de rechten kunnen aantasten (of kunnen hebben aangetast) van individuen, wier belangen worden behartigd door de Stichting. De Stichting is daarom een juridische procedure begonnen bij de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met Consumentenbond. Voor informatie over u hoe deze actie kunt steunen, zie www.consumentenbond.nl/acties/facebook.

Hier kunt u het persbericht van de Stichting van 7 juli 2020 vinden.