• Data Privacy Stichting

  logo

  Privacy en Databeveiliging: Actie tegen Privacyinbreuken

  Op 15 maart 2023 heeft Data Privacy Stichting de privacyzaak tegen Facebook gewonnen (bezoek ‘Nieuws’ voor meer informatie)

  De technologie die we gebruiken in de moderne samenleving – smartphones en computers, apps, fitness-trackers, auto’s, “connected” devices in onze woningen – slaat onze communicatie en informatie over onze locatie en activiteiten op. De bedrijven die deze devices ontwerpen, maken winst van de opslag en exploitatie van onze persoonsgegevens. Ze kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze keuzes te manipuleren, hun marktaandeel te vergroten, of voor politieke doeleinden. Onvermijdelijk maken deze bedrijven en de devices die ze ontwerpen inbreuk op onze privacy, doordat ze meer informatie opslaan dan wettelijk is toegestaan, of waarvoor wij expliciet toestemming geven. Voor individuele consumenten is het vrijwel onmogelijk om hun privacy te beschermen.

  Fundamentale privacyrechten zijn beschermd door de Grondwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de wetten van lidstaten van de Europese Unie, en de wetten van staten buiten de Europese Unie. Actie is noodzakelijk voor effectieve bescherming van privacyrechten, en voor effectieve rechtshandhaving ten behoeve van individuele consumenten. De Data Privacy Stichting (“Stichting”) is een Nederlandse stichting, opgericht om universele privacy-rechten effectief te beschermen.

 • Data Privacy Stichting

  logo

  Privacy en Databeveiliging: Actie tegen Privacyinbreuken

  Op 15 maart 2023 heeft Data Privacy Stichting de privacyzaak tegen Facebook gewonnen (bezoek ‘Nieuws’ voor meer informatie)

  De technologie die we gebruiken in de moderne samenleving – smartphones en computers, apps, fitness-trackers, auto’s, “connected” devices in onze woningen – slaat onze communicatie en informatie over onze locatie en activiteiten op. De bedrijven die deze devices ontwerpen, maken winst van de opslag en exploitatie van onze persoonsgegevens. Ze kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze keuzes te manipuleren, hun marktaandeel te vergroten, of voor politieke doeleinden. Onvermijdelijk maken deze bedrijven en de devices die ze ontwerpen inbreuk op onze privacy, doordat ze meer informatie opslaan dan wettelijk is toegestaan, of waarvoor wij expliciet toestemming geven. Voor individuele consumenten is het vrijwel onmogelijk om hun privacy te beschermen.

  Fundamentale privacyrechten zijn beschermd door de Grondwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de wetten van lidstaten van de Europese Unie, en de wetten van staten buiten de Europese Unie. Actie is noodzakelijk voor effectieve bescherming van privacyrechten, en voor effectieve rechtshandhaving ten behoeve van individuele consumenten. De Data Privacy Stichting (“Stichting”) is een Nederlandse stichting, opgericht om universele privacy-rechten effectief te beschermen.

 • Data Privacy Stichting

  logo

  Privacy en Databeveiliging: Actie tegen Privacyinbreuken

  Op 15 maart 2023 heeft Data Privacy Stichting de privacyzaak tegen Facebook gewonnen (bezoek ‘Nieuws’ voor meer informatie)

  De technologie die we gebruiken in de moderne samenleving – smartphones en computers, apps, fitness-trackers, auto’s, “connected” devices in onze woningen – slaat onze communicatie en informatie over onze locatie en activiteiten op. De bedrijven die deze devices ontwerpen, maken winst van de opslag en exploitatie van onze persoonsgegevens. Ze kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze keuzes te manipuleren, hun marktaandeel te vergroten, of voor politieke doeleinden. Onvermijdelijk maken deze bedrijven en de devices die ze ontwerpen inbreuk op onze privacy, doordat ze meer informatie opslaan dan wettelijk is toegestaan, of waarvoor wij expliciet toestemming geven. Voor individuele consumenten is het vrijwel onmogelijk om hun privacy te beschermen.

  Fundamentale privacyrechten zijn beschermd door de Grondwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de wetten van lidstaten van de Europese Unie, en de wetten van staten buiten de Europese Unie. Actie is noodzakelijk voor effectieve bescherming van privacyrechten, en voor effectieve rechtshandhaving ten behoeve van individuele consumenten. De Data Privacy Stichting (“Stichting”) is een Nederlandse stichting, opgericht om universele privacy-rechten effectief te beschermen.

Wat we doen

De Data Privacy Stichting treedt op voor slachtoffers van privacyinbreuken in Nederland. De Data Privacy Stichting is opgericht teneinde de rechten van individuen te beschermen tegen wederrechtelijke privacyinbreuken.

U kunt meer informatie vinden over het doel van de Stichting in haar statuten, die u kunt raadplegen op deze website onder ‘Documenten.’

Gedupeerde Partijen

Indien u, of een minderjarige onder uw gezag, het slachtoffer bent geworden van een privacyinbreuk met betrekking tot de opslag, verzending of verwerking van gegevens over uzelf, dan bent u een van de gedupeerde partijen wier belangen de Stichting beoogt te beschermen.

Raad van bestuur van de Stichting

Mr. Hendrik Thomas Bouma (Voorzitter)

Mr. Ira Rubinstein

Dame Elizabeth Gloster

Raad van toezicht van de Stichting

Mevr. Ada Van der Veer-Vergeer (Voorzitter)

Mr. Peter Ingelse

Mr. Benk Korthals

U kunt een e-mail sturen naar de Data Privacy Stichting, info@dataprivacystichting.com.

You may email the Data Privacy Stichting, info@dataprivacystichting.com.

Cookieverklaring

Privacyverklaring

Background Image

POSTAL ADDRESS

Data Privacy Stichting
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
The Netherlands