Onze Acties Tegen Meta

Waarom zijn wij twee acties gestart tegen Meta?

Facebook (Meta) verzamelde jarenlang persoonsgegevens van haar gebruikers en hun Facebookvrienden en maakte deze gegevens toegankelijk voor derden. Facebook (Meta) verdiende daar miljarden mee, terwijl zij haar gebruikers niet of onvoldoende informeerde over de verwerking van hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden én Facebookgebruikers daarvoor ook geen toestemming gaven. Facebookgebruikers werden bovendien misleid, doordat Meta essentiële informatie achterhield over haar verdienmodel.

Meta maakt zich ook schuldig aan de doorgifte naar de Verenigde Staten van persoonsgegevens die op of via Facebook en Instagram verzameld werden. Dat doorgeven mag niet tenzij voldoende gewaarborgd is dat die gegevens goed beschermd zijn, bijvoorbeeld tegen inzage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Die waarborg was en is er niet.

Wat doen wij?

De Data Privacy Stichting voert, in samenwerking met Consumentenbond, twee acties tegen Meta.

(1) Actie over gebruiken van gegevens

De Stichting is op 30 december 2019 een procedure gestart tegen Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Ltd. en Facebook Netherlands B.V. In deze procedure komt de Stichting op voor iedereen die in de periode 1 april 2010 tot 1 januari 2020 in Nederland woonde of heeft gewoond en gebruik heeft gemaakt van de Facebookdienst.

Deze procedure gaat over het delen van persoonsgegevens van Facebookgebruikers met derden en het gebruik van persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens (zoals seksuele of religieuze voorkeuren, of informatie over gezondheid), voor advertentiedoeleinden zonder gebruikers daarover voldoende te informeren én daarvoor toestemming te hebben.

Op 15 maart 2023 heeft de Data Privacy Stichting deze procedure op belangrijke onderdelen gewonnen. De Rechtbank Amsterdam gaf haar op vrijwel alle belangrijke punten gelijk (zie ‘Nieuws’). Met dit vonnis in de hand wil de Data Privacy Stichting schadevergoeding claimen voor gedupeerden.

(2) Actie over doorsturen gegevens buiten Europa

De Stichting voert een tweede actie tegen Meta Platforms, Inc. en Meta Platforms Ireland Ltd. wegens de illegale doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa zonder voldoende bescherming te bieden tegen overheidssurveillance. Het onrechtmatig handelen ziet op de gegevens die Meta verzamelt via Facebook en Instagram. Als Meta niet vrijwillig tot een passende regeling wil komen, dan zal de Stichting een tweede procedure tegen Meta aanhangig maken, waarbij zij zal opkomen voor iedereen die in de periode vanaf 25 mei 2018 in Nederland woonde of heeft gewoond en gebruik heeft gemaakt van de Facebook- en/of de Instagramdienst.